Oferta

Laboratorium higieny pracy Pryzmat wykonuje następujące usługi:

badania środowiska pracy w zakresie objętym akredytacją PCA:

 • czynniki chemiczne i pyły,
 • hałas,
 • drgania mechaniczne,
 • oświetlenie elektryczne,
 • mikroklimat,
 • inne badania czynników fizycznych i chemicznych, w tym badania z udziałem akredytowanych podwykonawców,

usługi w szerokim zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy takie jak:

 • szkolenia okresowe bhp,
 • analiza i ocena ryzyka zawodowego,
 • dobór środków ochrony indywidualnej (w tym dobór ochronników słuchu),
 • ocena obciążenia pracą fizyczną (wydatek energetyczny, obciążenia statyczne, monotypia czynności),
 • ocena zagrożenia wybuchem
 • wykonywanie zadań służby bhp i zadań inspektora ochrony p-poż. w zakładach pracy,
 • opracowanie kompleksowej dokumentacji związanej z BHP.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu wszystkich zleceniodawców zainteresowanych ofertą naszego laboratorium oraz do pobrania formularza zamówienia poniżej.

 

img (1)

 

img (3)